Depan Lembaga Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

SUSUNAN ORGANISASI PENGURUS DKM MASJID AL-HIDAYAH

- Ketua          : Bapak Ustad MOH. OHAN S.Pd.I

- Wakil Ketua : Bapak Ustad SOPANDI

- Sekretaris    : MAMAN SURYAMAN

- Bendahara    :